www.bigfuns.comMemberLinksAbout UsContact Us

Movie News
Movie Preview
Movie Scoop
Movie Game
Movie Review
Movie Replay
Movie Forum


อะไรทำให้คนคนหนึ่งพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเกิดสะดุดล้มจากนั้นก็ดันทุรังจนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ แล้วอะไรกันที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ อันน่าเหนื่อยหน่ายหลังความสำเร็จให้กลายเป็นความสุขสันต์และการค้นพบอันยืนยาว
                                         < อ่านต่อ >

................................................

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จัดเต็มกับบทบาทที่สมบุกสมบันที่สุดใน  The Revenant ต้องรอด

                                         < อ่านต่อ >

................................................
 

 ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ตราตรึงใจเริ่มต้นขึ้นในห้องขนาด 10x10 ฟุตที่ถูกปิดล็อค...ก่อนจะผลิบานออกกลายเป็นโลกที่กว้างใหญ่ เปิดเผย ไร้พันธนาการ แปลกต่างจากเรื่องราวอื่นๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Room

                                         < อ่านต่อ >

................................................

 

www.horpak4u.com

All right reserve by : www.bigfuns.com   Design by : yourthinks